Bedrijfs Info

De jarenlange opbouw van kennis, kunde en ervaring  bij het voormalige bedrijf Lalesse Gevelliften uit Arnhem ligt aan de basis van Gevellift Techniek Holland BV. Begin 2005, tijdens de aanloop naar het faillissement van Lalesse Gevelliften, wilden een aantal oud medewerkers het er niet bij laten zitten en besloten voor zichzelf te beginnen. Gevellift Techniek Holland BV werd opgericht.

Recentelijk hebben wij ons tienjarig jubileum mogen vieren. Het bewijs dat wij nog steeds, succesvol en iedere dag weer, hard en enthousiast aan het werk zijn om uw gevelonderhoudsinstallatie(s) in de juiste, operationele conditie te houden. Vanuit de no-nonsens mentaliteit die u mag verwachten.

Het tijdig en juist uitvoeren van onderhoud is voor het behoud en het betrouwbaar functioneren van uw gevelonderhoudsinstallatie van groot belang. Goed en gedegen onderhoud uitvoeren. Met kennis en kunde. Daar staan wij voor.

Vraag hier direct informatie aan.

Maar Gevellift Techniek Holland BV kan en doet meer. Geheel nieuwe gevelonderhoudsinstallaties worden ook door ons geleverd, inclusief de plaatsing en de montage. Maar ook het repareren en/of vervangen van delen van de gevelonderhoudsinstallatie indien dat nodig is. Het plaatsen of verleggen van een railbaan of geleiderail bijvoorbeeld; op het dak of aan de gevel. Het leveren en het opnieuw aanbrengen van staalkabels. Of het volledig uitvoeren van benodigde revisies aan takels en snelheidsbegrenzers.

Indien gewenst verzorgen wij ook kort durende trainingen. Gebruikerstrainingen bijvoorbeeld, toegespitst op een veilig en juist gebruik van de installatie. Immers, wanneer een installatie niet juist gebruikt wordt kunnen er onnodige storingen aan de installatie optreden. Storingen die uiteindelijk ook extra kosten teweeg brengen. Voorkomen is beter dan genezen.

Een ander voorbeeld is de geboden training aan bedrijfhulpverlener(s) en/of de medewerker(s) facilitair. Een korte training, toegespitst op de eigen installatie(s), over hoe bijvoorbeeld een onwel geraakte gebruiker van een gevelonderhoudsinstallatie op een veilige en beheerste manier kan worden benaderd en geholpen. Voorkomen is beter dan genezen; dat geldt ook hier.

Vraag hier direct informatie aan.

Gevelonderhoudsinstallaties vallen vooralsnog niet onder een wettelijk vastgestelde keuringsplicht. Wel dient iedere installatie, vanuit het oogpunt van veiligheid, één maal per jaar door een ter zake kundige op gebreken te worden gecontroleerd. Ook deze inspecties worden door ons uitgevoerd. Indien gewenst doen wij dat ook samen met de door u gewenste onafhankelijke keuringsinstantie. Zonder tegenspraak, vanuit een volst vertrouwen in de installaties die wij enige tijd in onderhoud hebben.

Gevellift Techniek Holland BV levert, monteert en onderhoudt gevelonderhoudsinstallaties, al dan niet elektrisch aangedreven. Ongeacht de hoogte. Ongeacht de uitvoering. Veilig en vertrouwd.

Advies.
Service.
Onderhoud.
Training.
Vanuit een visie.
Vanuit een passie.

Een visie en een passie
die wij graag uitdragen
en samen met u willen delen.